Sauma -vaikeimmin kehitysvammaisten osallisuuden tukeminen

Sosiaali- ja terveysministeriö (Stea) on myöntänyt Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:lle hankeavustuksen vaikeimmin kehitysvammaisten osallisuuden tukemiseen vapaa-ajan harrastusten avulla. Hankeen keskeisimpinä tavoitteina on 

  • selvittää millainen vapaa-ajantoiminta olisi vaikeimmin kehitysvammaisille mielekkäintä 
  • ne esteet jotka vaikuttavat vapaa-ajan osallisuuteen sekä 
  • luoda Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:lle toimivat toimintamallit, joiden avulla pystymme tukemaan vaikeimmin kehitysvammaisten osallisuutta.

Hanke on määrä toteuttaa vuosina 2019-2021. Koronan takia hankkeen toimintoja on jouduttu siirtämään ja hanke päättyi kesäkuussa 2022.