Elämä Omaksi Päijät-Hämeessä -hanke

Elämä Omaksi Päijät-Hämeessä- hanke on päättynyt loppuvuodesta 2023. Voit tutustua hankkeeseemme tällä sivustolla.

Elämä Omaksi-hanke Päijät-Hämeessä on Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n hallinnoima hanke, jonka avulla tuetaan kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden kokemusta kohtaamispaikkatoiminnan avulla.  

Hanke kesti kahden vuoden ajan ja se toteutettiin Päijät-Hämeen alueella Lahdessa, Hollolassa, Käskölässä, Asikkalassa, Orimattilassa, Sysmässä, Heinolassa ja Padasjoella. 

Hankkeen aikana käynnistettiin paikallisia ja virtuaalisia kohtaamispaikkoja eli #KohtaaMut kahviloita, järjestettiin teematapahtumia, kartoitettiin ja käynnistettiin harrastuskaveri-toimintaa sekä kehitettiin digitaitoja. Toiminnan myötä osallistujat saivat vertaistukea, pääsivät kokeilemaan ja oppivat uusia asioita sekä saivat tietoa ja tutustumismahdollisuuksia  vapaa-ajan, työelämän ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin paikkakunnalla. 

Toimintaa suunniteltiin, kehitettiin ja toteutettiin yhdessä hankkeen osallistujien kanssa. Osallistujat ovat voineet esimerkiksi toivoa teema-aiheita #KohtaaMut kahviloihin tai teematapahtumiin, juontaa tapahtumia tai toteuttaa ohjelmaa, kuten esityksiä, visoja ja esitelmiä. Hankkeen toimintaa on kehitetty fiilismittari-palautteen, suullisen palautteen pohjalta sekä yhdessä keskustellen tapahtumien lopussa. Aktiivista keskustelua on myös käyty hankkeen Whatsapp-ryhmissä.

 Hankkeen aikana toteutettiin liki 200 tapahtumaa ja ohjaustilannetta. Tämä ei olisi toteutunut ilman aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Kiitos jokaiselle osallistujalle, yhteistyökumppanille, tukihenkilöille, omaisille ja ohjaajille!

#KohtaaMut livekahvilat

Kahvila oli kohtaamispaikka, jossa keskusteltiin vaihtuvista aiheista, tutustuttiin uusiin ihmisiin ja kahviteltiin. Teimme myös yhdessä erilaisia asioita, kuten pelasimme bingoa, kävimme pinikillä ja grillaamassa, magneettikalastimme sekä tutustuimme kierrätyksen maailmaan Salpakierron opastajan avulla. #KohtaaMut kahviloiden sisältö ja teemat olivat osallistujien keksimiä ja osin myös toteuttamia.

Kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteena oli vertaistuen tarjoaminen, uusien ihmisten tapaaminen, yhdessä tekeminen sekä uusien asioiden kokeileminen ja sen myötä myös itsensä haastaminen. 

#KohtaaMut kahviloita järjestettiin ympäri Päijät-Hämettä.


# KohtaaMut verkkokahvilat

Verkkokahviloita järjestettiin sekä ilta- että päiväaikaan. Päiväverkkokahvilan toiminnassa oli aktiivisesti mukana niin itsenäiset osallistujat kuin päiväaikaiset toimintakeskukset ympäri Päijät-Hämettä. Iltaverkkokahviloihin osallistui pääsääntöisesti itsenäiset osallistujat. 

Verkkokahviloissa keskusteltiin ja tutustuttiin yhdessä sovittuun teemaan. Osallistujilla oli mahdollisuus suunnitella itse toimintaa, kuten tehdä esityksiä, visoja ja esitelmiä. Verkkokahviloissa nautittiinkin muun muassa musiikkiesityksistä, jumppatuokioista ja jopa vatsastapuhuja-esityksistä! Lisäksi kehitimme digitaitoja harjoittelemalla Teams-alustan käyttöä sekä verkkotapaamisten "etikettiä".

Verkkokahvilatoiminta mahdollisti tapaamiset joustavasti paikasta riippumatta sekä turvallisesti myös korona-aikana. Toiminta tuki osallistujien digitaitojen kehittymistä sekä mahdollisti vertaistukitoiminnan ja uusien ystävien löytämisen. 

Verkkokahviloita järjestettiin myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana järjestettiin 3 suurta yhteisverkkokahvilaa yhdessä muiden Elämä Omaksi-hankkeiden kanssa. Lisäksi verkkokahviloissa oli vieraita muun muassa Poljento-hankkeesta ja Arki digittää-hankkeesta.

Digi-illat ja -ohjaukset

Hankkeessa tutustuttiin erilaisiin digitaalisiin ilmiöihin ja toimintamalleihin digi-illoissa osallistujien toivomien aiheiden pohjalta. Lisäksi henkilökohtaisen ohjauksen avulla ratkoimme yhdessä pieniä digipulmia, kuten opettelimme vaihtamaan unohtuneen salasanan.

Toiminnan tavoitteena oli edistää osallistujien digitaitoja tutustuttamalla heitä osallistaen ja pelillistäen erilaisiin digiaiheisiin. Yhdessä tutustuimme muun muassa uutisankkoihin, tietosuojaan, erilaisiin some-alustoihin sekä digipalveluihin ja -neuvontaa tarjoaviin toimijoihin.

Hankkeen aikana havaittiin valtava osallistujien osaamisen, asenteiden ja ennakkoluulojen muutos! Kyselyn perusteella, jokainen vastaaja koki hankkeen parantaneen heidän digitaitojaan ja innostaneen käyttämään sosiaalista mediaa turvallisesti. Osallistujat ovat rohkeampia ja itsevarmempia käyttäjiä,  jotka haluavat käyttää itsenäisesti tai tuetusti digilaitteita.

Teematapahtumat

Hankkeessa järjestettiin useampia yksittäisiä ja suurempia tapahtumia. Tapahtumien aiheet tulivat hankkeen aktiiveilta. Suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui sekä hankkeen aktiiveja että vapaaehtoistoimijoita. Lisäksi tapahtumissa oli mukana muita yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistivat tapahtumien toteutuksen.

Toiminnan tavoitteena oli toteuttaa vertaistuellista kohtaamispaikkatoimintaa sekä tukea suunnitteluryhmässä olevien henkilöiden monia keskeisiä taitoja, kuten ajankäyttöä, tiedonhakua, sitoutumista ja innovointia. 

Teematapahtumat keräsivät yhteen yhteensä satoja henkilöitä. Järjestimme muun muassa jenkkiautotapahtuman, kahdet esteettömät yökerhobileet,  päiväretken Helsinkiin sekä Lava on vapaa-aiheiset vappujuhlat.

Harrastuskaveritoiminta

Harrastuskaveritoiminnassa käynnistettiin kolme kerhoa: musa-, kokkaus- ja lautapelikerho. 

Harrastuskaveritoiminta on toteutettu yhteistyöllä. Kokkauskerhon aktiivinen yhteistyökumppani on Aspa-säätiö ja lautapelikerhon toimintaa mahdollistaa Avain-säätiö. 

Kerhot ovat tavanneet säännöllisesti yhteisen harrastuksen merkeissä sekä lisäksi harrastuksesta keskustellaan ja tapaamisia suunnitellaan Whatsapp-ryhmissä. Toiminta on muovautunut vahvasti osallistujiensa toiveiden pohjalta ja heidän näköisekseen.

Päijät-Hämeen vammaispalveluiden päiväaikaisen kurssitoiminnan osallistujat pääsivät myös kertomaan toiveita ja tavoitteita harrastuskaveritoiminnalle. Alla olevista linkeistä voit tutustua, millainen on heidän unelmien kerhotoimintaa. Tietoa kerätessä harjoittelimme Mentimeter-kyselyyn  vastaamista ja tiedon visualisointia.


Yhteystiedot:

Eeva Väänänen

eeva.vaananen@lskvt.fi

p.  040 772 9537

hankepäällikkö