Digitaidot

Digiosallisuuden merkitys kasvaa yhteiskunnan digitalisaation myötä. Digilaitteet ja -palvelut ovat jo arkipäivää niin sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja luomisessa kuin tiedon löytämisessä ja palveluiden käyttämisessä.  Digiesteet kuitenkin heikentävät mahdollisuuksia toimia digitaalisessa ympäristössä. Elämä Omaksi-hankkeen yksi tavoitteista onkin lisätä yhteiskunnallista osallisuutta digiesteiden tunnistamisen ja digitaitojen kehittämisen avulla. 

Digitaidot kuuluvat kaikille!

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Digitalisaatio luo myös eriarvoisuutta. 

Hankkeen aikana yhdessä kohtasimme, tunnistimme ja pyrimme purkamaan digiesteitä. Digiesteitä ovat esimerkiksi haasteet digilaitteiden ja -palveluiden käytössä. 

Tunnistimme yhdessä hankkeen osallistujien kanssa muun muassa seuraavanlaisia digiesteitä

  • Digilaitteiden käyttöön liittyviä haasteita: esimerkiksi liian pienet tai herkät kosketusnäytöt johtavat virhenäppäilyihin ja vaikeuttavat käyttöä.
  • Järjestelmätason haasteita: erilaiset ohjelmat, appit ja käyttöliittymät eivät aina tue tukitoimintoja, kuten sanelua. Tukiohjelmat ja -toiminnot ovat monelle tärkeitä digilaitteiden käytön mahdollistajia. 
  • Digipalveluiden haasteita: palvelut haastavia löytää, sovellukset ja nettisivut visuaalisesti epäselviä ja palvelut eivät aina tue tukiohjelmien, kuten teksti-ääneksi-ohjelman käyttöä.

Myös avun ja tuen saaminen voi olla eriarvoistavaa. Hankkeessa osallistujilla oli mahdollisuus saada henkilökohtaista digiohjausta sekä tutustua digi-iltoina erilaisiin teemoihin. Tutustuimmekin myös aktiivisesti erilaisiin digiohjausta ja -apua tarjoaviin toimijoihin, kuten kirjaston palveluihin.

Ratkaisuja moniin digiesteisiin innovoimme osallistujien kanssa muun muassa esteettömän laite- ja ohjelmistosuunnittelun, tietoisuuden lisääminen palveluntuottajille ja laitteiden suunnittelijoille, digiesteiden näkökulman nostamisen mukaan yleiseen keskusteluun, matalan kynnyksen digineuvonnan ja digitaitojen kattavamman opettamisen.