Yhdistyksen toiminta

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa, sekä olla mukana vaikuttamassa siihen, että heidän etunsa ja palvelunsa toteutuvat riittävinä yhdistyksen toiminta-alueella.

Tarkoituksen toteutumiseksi kiinnitetään huomiota erityisesti:

  • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumiseen
  • Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemiseen kaikissa elämänvaiheissa
  • Yhteiskunnan muutoksen edistämiseen, jotta mahdollisuudet toimivaan arkeen ja yksilölliseen elämään toteutuvat

Yhdistys järjestää monipuolisesti toimintaa:

  • Erityistä tukea tarvitseville vapaa-ajan toimintaa, retkiä ja leirejä
  • Kehitysvammaisten läheisille ja ammattihenkilöille ohjausta ja neuvontaa sekä virkistystoimintaa
  • Toiminta-alueena: Lahti, Hollola, Orimattila, Kärkölä ja Asikkala.