Vuosikokous 24.8.2020

18.2.2020

24.8.2020 klo 18:00, Yhdistyksen toimistolla, Lahdenkatu 15 A 6


 • Käsiteltävät asiat:
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  • esitetään vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
  • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle kaudelle 2021-2022
  • hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
  • määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus sekä hyväksytään tulevan vuoden talousarvio
  • valitaan 1-2 toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä 1-2 varamiestä.
  • päätetään Tukiliiton liittohallitukselle ja/tai liittokokoukselle tehtävistä aloitteista
  • käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n säännökset.


Ilmoitathan tulostasi viimeistään 17.8.2020 mennessä sähköpostilla
niina.toyryla@lskvt.fi kahvitarjoilun järjestämistä varten.