Jäsenedut 2018

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Jäsenenä voit osallistua kerhoihin, leireihin ja muuhun vapaa-ajan toimintaan jäsenhinnoilla. Jäsenillämme on tapaturmavakuutus kaikessa yhdistyksen tarjoamassa toiminnassa. Lisäksi voit osallistua Tukiliiton järjestämään toimintaan.

TIEDOTUS

Tiedotus yhdistyksen tarjoamasta toiminnasta tapahtuu 3-4- kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen sekä yhdistyksen Internetsivujen kautta. Näiden lisäksi saat Tukiliiton Tukiviesti tai Leija-lehden.

ASIANTUNTIJANEUVONTAA MAKSUTTA

Apua, tietoa, tukea tai ohjausta. Tukiliiton lakineuvonta on maksutonta ja tarjoaa tietoa asumiseen, henkilökohtaiseen apuun, itsemääräämiseen tai kohteluun, palvelusuunnitteluun, kuljetuspalveluihin, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä tilapäishoitoon liittyvissä asioissa.

PAIKALLISTOIMINNAN TUKEMINEN

Jäsenenä mahdollistat ja tuet oman paikkakuntasi kehitysvammaisille tarkoitettujen ryhmien, leirien ja muun vapaa-ajan toiminnan toteuttamisen sekä vanhemmille ja omaisille ohjaus-, neuvonta ja virkistystoimintaa.